Hvad er en helhedsplan?

En helhedsplan er et renoveringsprojekt i stor skala, som medfører en generel modernisering af såvel boliger som boligområdet og sikrer, at afdelingen forbliver attraktiv – også om 20-30 år.

En helhedsplan er en langvarig og kompleks proces, der involverer mange parter.

Planen skal indeholde løsninger til de bygningsmæssige problemer i en afdeling. Helhedsplanen skal udover de byggeteknisk nødvendige arbejder også have fokus på de økonomiske forhold samt en generel fremtidssikring af boligerne.

Renoveringen af Galgebakken tager hensyn

Renoveringen vil tage hensyn til bebyggelsens arkitektur  - det vil sige samspillet mellem det planlagte bygningsmiljø og det, der er opstået med tiden. De særlige karakterer, kvaliteter og udtryk er en vigtig del af historien, som vil blive fastholdt og udviklet i renoveringen.

Den omfattende renovering vedrører i hovedtræk:

  • Klimaskærm med nye dør- og vindueselementer og energirenovering
  • Betonrenovering
  • Installationer
  • Ventilation
  • Baderum
  • Udearealer.