Helhedsplanudvalget, HPU

Helhedsplanudvalget består af repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen, BO-VEST og totalrådgiverteamet. Det er udelukkende beboerrepræsentanterne, der er stemmeberettigede.

Læs kommissoriet for Helhedsplanudvalget

Kommunikationsgruppen under helhedsplanudvalget, HPU

Helhedsplanudvalget besluttede at nedsætte en kommunikationsgruppe, da NOVA5 arkitekter havde personaleudskifting i 2016 og netop mistede deres hidtige kommunikationskontaktperson.

Kommunikationsgruppen står nu, sammen med en kommunikationsmedarbejder fra BO-VEST, for kommunikationen til beboerne.

Læs kommissoriet for kommunikationsgruppen