Efter granskningen af Galgebakkens helhedsplan, ser det ud til at renoveringsarbejdet er mere omfattende end først planlagt. Det betyder, at der bliver behov for genhusning, da både gulve og køkkener nedtages.

Du kan læse mere om dine rettigheder ved genhusning i folderen, du kan hente herunder.