Evaluering af D2-prøvebolig

Prøveboligen på D2-boligen er færdig. D2 er en to-rumsbolig med øget tilgængelighed, som er lavet ved sammenlægning af to D-boliger. Galgebakkens beboere skal derfor nu beslutte, om flere D-boliger skal sammenlægges til D2-boliger i forbindelse med udførelse af helhedsplanen. Hvis det besluttes at lave flere D2-boliger indarbejdes beboernes evaluering af prøveboligen i det videre arbejde med helhedsplanen. 

Prøveboligen for D2-boliger er færdig
På beboermødet 20. august 2019 besluttede Galgebakkens beboere, at sammenlægge to D-boliger til en ny D2-bolig med øget tilgængelighed. Boligen er nu næsten færdig. Det sidste, der mangler, er landskabet omkring. Der skal sikres niveaufri adgang. Dette vil blive udført i sammenhæng med helhedsplanen. Der skal træffes beslutning om boligformen skal udbredes som en del af helhedsplanen.

Se boligen til Åbent Hus
Der blev afholdt Åbent Hus 9. juni kl. 17-20. Her havde du mulighed for at udfylde et evalueringsskema om boligens indretning. Evalueringsskemaet har også ligget her på siden. Evalueringen er nu afsluttet og skemaet er derfor taget ned.