Spørgsmål og svar om bruseniche, vaskemaskine og tørretumbler

 • Er der afløb,installationer og stik til vaskemaskine (VM) og tørretumbler (TT) i allebadeværelser?
  I udbudsmaterialet er der beskrevet ovenståendeinstallationer i type A (i begge badeværelser),B5 (i bad på 1. sal) og C2+C4. Der udføres ikkeinstallationer til VM/TT i type D.

            
 • Er der plads til ledninger til vaskemaskine og tørretumbler i de viste brusenicher?
  Brusenicherhar en bredde på min. 64 cm og en dybde på min. 70 cm. Der skulle være plads til tilslutning af vaskemaskine og tørretumbler.


 • Kan man undgå, at få sat en mellem bad og vaskemaskine eller tørretumbler?
  Ja - du kan vælge, om du vil have opsat glasplade, eller om vil have et ophæng til bruseforhæng. Vi arbejder på, at finde en brusevæg i glas, som kan ”klappes ind”, så man har flere valgmuligheder end den viste faste glasvæg.

 • Hvis brusevingen i glas skal være et  fravalg – kan man så få noget andet for det beløb som brusevingen koster?
  Nej – man vælger selv, hvordan brusenischen skal afskærmes. Der kan ikke købes andet for de penge som brusevingen koster.


 • Kan man få installeret badekar i stedet for brusevinge i glas?
  Nej– helhedsplanudvalget og temagruppen har besluttet, at der ikke udføres badekar i de renoverede badeværelser i Galgebakken.


 • Kan man få installeret brusekabine i stedet for brusevinge i glas?
  Nej – helhedsplanudvalg og temagruppen har besluttet, at der ikke bliver installeret brusekabiner i de renoverede badeværelser.


 • Kan man vælge en glasplade, som ikke er grøn?
  Den grønne farve i glasset skyldes en tilsætning af jern under fremstillingen af glasset. Det kan lade sig gøre, at få leveret jernfri glas, som ikke har den grønlige farve. Den type glas er dog betragtelig dyrere og er ikke indlagt i økonomien.


 • Kan det forsænkede areal ved brusenichen gøres dybere, så der ikke kommer vand ud på gulvet?
  Nej - i Galgebakken er der en højde på 11 cm fra overkant af betondæk over krybekælder til overkant af gulvbrædderne i boligen. I henhold til SBI anvisning 200 for vådrum, er det et krav, at den lodrette afstand mellem gulvoverfladen ved badeværelsesdør og overside af gulvafløb skal være min. 30 mm. Da fliseopbygning fylder 1 cm, giver det en teoretisk højde til betondæklaget under fliserne, på 70 mm på det laveste sted. Der skal være en afstand på min. 20 mm til isolering og optagelse af tolerancer mellem etagedæk og betondæklaget. Det efterlader en tykkelse på betondæklaget på 50 mm, som er den absolutte minimumstykkelse af betonlaget. Hvis det undersænkede område skal være dybere, vil betonlaget blive tilsvarende tyndere, hvilket ikke er muligt.


 • Kan man ikke udføre en opkant på ca. 10 cm i stedet for en forsænkning ved bruseniche?
  I henhold til SBI anvisning 200 for vådrum, er det et krav, at der skal etableres et ekstra gulvafløb under vasken, hvis der udføres kant omkring bruseniche. Det skyldes, at udstrømmende vand, der havner på gulvet uden for brusenichen, ikke kan komme forbi kanten, og derfor skal have eget afløb. Der er ikke afsat penge et ekstragulvafløb eller afløbsrør under betondæk.


 • Vil der blive udført en sokkel, som vaskemaskinenkan stå på?
  Nej - da det ikke er alle, som har vaskemaskiner i badeværelset, vil der ikke blive udført sokkel til vaskemaskine.


 • Kan man vælge et aflangt afløb i helebrusenichens længde, i stedet for de kvadratiske (15 x 15cm), der er vist i mock-up?
  Nej – flangeafløb (fx UnidrainA/S) er dyre, og de kræver, at selve afløbsinstallationen flyttes i krybekælderen, hvilket ikke er afsat i budgettet.