Spørgsmål og svar om indretningen af badeværelserne

 • Er det muligt at få flere skabe eller fravælge skabet under håndvasken?
  Mange beboere har ønsket mere opbevaringsplads på badeværeslet og mange, var kritiske i forhold til skabet under vasken. Temagruppen har overfor helhedsplanudvalget indstillet, at der som standardløsning bliver opsat skab på væggen over toilettet. Som alternativ vil man kunne vælge skab under håndvasken. Derudover vil det være muligt at tilkøbe ekstra skabe fra ”Tilkøbskataloget”, som rådgiverne udarbejder senere i processen.


 • Kan der sættes et skab op over toilettet, uden det kommer i karambolage med stikkontakt?
  Problematikken om skabe er under overvejelse, herunder også størrelsen på et eventuelt skab over toilettet i forhold til stik.


 • Kan toilettet flyttes?
  Nej, toilettet har samme placeringsom i dag. En flytning vil betyde et nyt hul i etagedækket og en omlægning af installationer i kælderen. Det er for dyrt i forhold til det samlede budget at flytte toilettet.


 • Kan man fravælge fliser i hele badeværelset og kun have dem i brusenichen eller kun have vægfliser op til 2 m i alle boligtyper?
  Nej - af driftsmæssige årsager, har BO-VEST besluttet, at der er vægfliser fra gulv til loft og fliser indtil 2 m i de ”høje”badeværelser i boligtype B og C.


 • Kan det monteres håndgreb på væg ved toilettet til seniorer og handicappede?
  Ja, du kan montere håndgreb på badeværelset. Det er dog ikke en del af renoveringen men et BO-VEST- eller et kommunalt anliggende.


 • Vil der blive taget individuelle hensyn tilindretning, hvor der handicappede beboere?
  Retningslinjer for, hvad man gør, hvis man har hjælpemidler eller kræver særlig indretning i boligen fx pga. handicap, udarbejdes af BO-VEST.


 • Hvilke valgmuligheder har beboerne i forhold til vægfliser?
  Det er temagruppen for badeværelser, der beslutter, hvilke fliser, der kan vælges imellem.


 • Har man mulighed for, at vælge et mindre spejl?
  Ja, det er indstillet fra temagruppen, at der vil blive opsat spejle, som vist i 1:1-modellerne i standardløsningerne, over håndvasken og i A-boligerne på væggen. Det vil være muligt at vælge et mindre (kortere) spejl eller tilkøbe et større. Spejlets højde skal dog gå op med et helt antal fliser, afhensyn til indmuring af spejl.


 • Har man mulighed for at vælge et spejl, som ikke er muret ind i væggen?
  Nej – helhedsplanudvalget ha rvurderet, at indmurede spejle holder længst, og giver mindre driftsomkostninger på længere sigt.


 • Kan man undgå spejlskabet foran vinduet i type A?
  Ja - spejlskabet var et forsøg, som kun få var glade for, og det er derfor ikke længere en del af projektet.


 • Kan man sænke loftet i badeværelset i type C (der er 4m til loft) og etablere et skunkrum med adgang fra trappen?
  Nej - det er ikke en del af projektet.


 • Kan man vælge flisefarver og formater på tværs af standardmodellerne?
  Ja - beboerne kan selv kombinere de forskellige farver og formater, der er vist i udstillingen i containerne.


 • Kan der komme flere muligheder for ophængning af håndklæder?
  I forbindelse med opførelse afprøvehusene i 2015, bliver badeværelserne forsynet med flere kroge. Der opsættes 4 kroge til håndklædersamt toiletrulleholder (som vist på 1:1 modellerne) i standardbadeværelserne. Derudover vil det være muligt at tilkøbe håndklædeholder og hylder til brusenichen, der kan vælges fra tilkøbskataloget.


 • Bliver ovenlys-kuppel på 1. sal i boligtype B bevaret?
  Ovenlyset bliver bevaret. Om det er den eksisterende kuppel eller en ny kuppel, er der ikke taget stilling til endnu.


 • I boligtype D (ungdomsboligerne) sidderbruseren rigtig dårligt mellem håndvask og toilet. Kan man flytte gulvafløbet under vasken og ændre toilettets placering, for at opnå en langt mere funktionel indretning af badeværelset?
  Det er en rigtig betragtning, som har været overvejet. Det koster skønsmæssigt 10.000 til 15.000 kroner excl. moms, at ændre ovennævnte installationer. Der er 74stk. boliger af type D. Ændringen af økonomiske grunde opgivetindtil videre.

 

Gulve

 • Kan man tilkøbe gulvvarme?
  Umiddelbart er det vanskeligt at indarbejde i projektet, dels af tekniske årsager og dels af økonomiske årsager. Gulvvarme vilskulle være vandopvarmet, vil kræve plads i betonstøbningen, som vil være vanskelig attilvejebringe. Som tidligere besvaret betyder gulvopbygningen, at der kun er 20 mm tilbage til betondæklag ogvarmeslanger. Man anbefaler min. 50-80 mm betonlag med indstøbte varmeslanger for atsikre en god og jævn varmefordeling. Derudover stiller kommunen krav om en betragteligisoleringstykkelse på undersiden af betondækket (i krybekælderen), hvilket vi ikke er helt på plads med endnu. Vi vil dog arbejde videre på prissættelse af gulvvarme med henblik på muligheden for tilkøb, men kan ikke på nuværendetidspunkt give lovning på gulvvarmen kan realiseres. El-gulvvarme er af energimæssige årsager ikke en løsning som kommunen tillader.


 • I dag er alle gulve på badeværelser udført med hulkehl (runding mellem gulv og væg). Kan det i projektetlade sig gøre, at udføre gulvet med hulkehl, evt. som tilkøb?
  Der er to beboere, der i evalueringsskemaet har udtrykt ønske om hulkehl. Det er en bekostelig løsning, og indgår ikke som del afprojektets økonomi og således heller ikke som del af den kommende løsning.