Temagruppe om facader

Facadeudtryk kan fortælle forskellige historier. Hvilken historie vil vi fortælle om Galgebakken?
Det er et af de spørgsmål, der er blevet diskuteret på facade-temagruppemøderne.