Hvem er hvem i helhedsplanen?

Der er mange aktører med i renoveringen af Galgebakken - få mere viden her.

Helhedsplanudvalget/HPU:
Helhedsplanudvalget, HPU, består af repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen, driften i Galgebakken, en projektleder og en kommunikationsmedarbejder fra BO-VEST og en repræsentant fra Vridsløselille Andelsboligforenings bestyrelse. HPU træffer beslutninger om renoveringen i samarbejde med BO-VEST. 

Læs helhedsplansudvalgets kommisorium.


Rådgiver-team:

NOVA5 arkitekter og Orbicon, rådgivende ingeniører A/S.

 
Galgebakkens afdelingsbestyrelse/GAB:
Medlemmerne i Galgebakkens afdelingsbestyrelse vælges på beboermødet. GAB behandler de sager, som beboerne eller driften forelægger.
 

Landsbyggefonden/LBF:
Landsbyggefonden/LBF er en selvejende institution stiftet af de almene boligorganisationer. Landsbyggefondens formål er at støtte og udvikle alment boligbyggeri gennem tilskuds- og låneordninger. Fonden er blandt andet finansieret via den almene sektors pligtmæssige bidrag.

Landsbyggefonden kan indirekte, ved at yde støtte til en specifik løsning i et renoveringsprojekt, fremme bestemte tiltag. Støttevurderingen sker på baggrund af tekniske, totaløkonomiske og arkitektoniske vurderinger.


BO-VEST:

BO-VEST er et boligadministrationsselskab, der ejes af de fire boligorganisationer: Vridsløselille Andelsboligforening, Albertslund Boligselskab, Tranemosegård og Bo-Vita. 

I større renoveringssager bliver boligorganisationens bygherrerolle varetaget af byggeadministrationen i BO-VEST. Kommunikationen bliver varetaget af kommunikationsafdelingen i BO-VEST.