Gå til indhold

Hvad med pengene?

Her kan du læse mere om dine udgifter ifm. genhusningen. Hvad skal du betale i husleje osv.?

Midlertidig genhusning
Ved genhusning skal ikke betale indskud i din genhusningsbolig. Hvis huslejen i den bolig du bliver genhuset i er lavere end din nuværende husleje, bliver din husleje reduceret i genhusningsperioden.

Hvis husleje i din genhusningsbolig derimod er højere, skal betale samme husleje som i din egen bolig. Byggesagen betaler så for differencen.

Selvom du fortsat betaler husleje i din oprindelige bolig, skal du betale for dit forbrug af el, vand, varme m.v. i genhusningsboligen. Du skal til gengæld ikke betale for forbruget i den oprindelige bolig under genhusningsperioden.

Da du formelt set bliver ved med at være lejer i din oprindelige bolig, sker der i udgangspunktet ingen ændringer i din udbetaling af boligstøtte. Hvis du modtager boligstøtte, vil du derfor uændret modtage din boligstøtte i din midlertidige genhusningsperiode. Hvis du modtager en huslejereduktion fordi din midlertidige genhusningsbolig har en lavere husleje end din oprindelige bolig, har du pligt til informere Udbetaling Danmark, så din boligstøtte kan blive reguleret i genhusningsperioden.

Du får dækket rimelige udgifter i forbindelse med dine flytninger.

Permanent genhusning
Når du har sagt ja til din nye permanente genhusningsbolig, vil du modtage en ny lejekontrakt, og du skal fra overtagelsestidspunktet kun betale husleje i den nye bolig. Du kan altså ikke komme ud for at betale husleje for to boliger samtidig.

Ved permanent genhusning skal du betale nyt indskud i din genhusningsbolig, og dit indskud i den nuværende bolig vil blive afregnet, når du flytter. Det betyder konkret, at boligorganisationen fratrækker eventuelle krav som følge af misligholdelse i boligen, lejerestance m.v., i indskuddet. Hvis du har gæld, hvor kreditorer har gjort udlæg i dit indskud, så vil det blive modregnet, når du flytter. Hvis du har indskudslån i din gamle bolig, vil lånet blive tilbageført til kommunen, når du flytter fra din bolig. Det hjælper boligorganisationen med.

Modtager du boligstøtte i din nuværende bolig, skal du melde flytning til Udbetaling Danmark. Boligstøtten beregnes bl.a. ud fra din boligs størrelse og husleje. Derfor er det nødvendigt at ansøge om boligstøtte på ny, når du bliver permanent genhuset. Du skal selv søge om boligstøtte, men du kan få hjælp af BO-VEST økonomiske beboerrådgivere, hvis du har behov for det.

Når du flytter permanent fra din bolig, skal der altid foretages et fraflytningssyn, og du hæfter formelt for istandsættelse og misligehold på lige fod med en almindelig fraflytning. Da Galgebakkens jo skal renoveres gennemgribende ifm. gennemførslen af helhedsplanen, bliver boligerne selvfølgelig ikke istandsat lige så grundigt, når du flytter fra den. Dog skal din bolig muligvis bruges son genhusningsbolig inden den bliver sat i stand, så selvom der vil blive taget hensyn til, at boligen skal renoveres, når der laves flytteregnskab, skal du stadig betale for misligehold og en minimal istandsættelse.

Du får dækket rimelige udgifter i forbindelse med dine flytning.

Jeg genhuser mig selv
Hvis du vælger at genhuse dig selv i f.eks. et sommerhus eller hos venner eller familie, skal du ikke betale husleje i genhusningsperioden.

Du får desuden dækket rimelige udgifter i forbindelse med dine flytninger, og BO-VEST betaler for at få opmagasineret dit indbo i perioden.

Separator icon