Gå til indhold

Hvem er hvem i helhedsplanen?

Der er mange forskellige aktører med i renoveringen af Galgebakken. Her kan du få mere viden her om, hvem der er hvem.

Separator icon

Helhedsplanudvalget/HPU

Et helhedsplanudvalg (HPU), eller et byggeudvalg, som det også kaldes nogle steder, nedsættes for at samle alle parter i byggesagen og sikre et godt samarbejde. Udvalget nedsættes på et afdelingsmøde, når byggesagen begynder. Det består af repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen, en projektleder fra BO-VEST og senere i processen det Rådgivningsfirma, der er knyttet til byggesagen. Der kan også blive udpeget ”særlige medlemmer", eksempelvis beboere med særlig interesse eller relevant faglighed. I store og komplicerede sager er det naturligt, at organisationsbestyrelsen også deltager med et antal repræsentanter. HPU træffer beslutninger om renoveringen i samarbejde med BO-VEST.

I Galgebakken sidder lige nu afdelingsbestyrelsesrepræsentanter, en projektleder fra BO-VEST og så er Vridsløselille Andelsboligforening repræsenteret ved Vinie Hansen. 

Galgebakkens helhedsplansudvalg: 

Kristian Mikael de Freitas Olesen
Medlem af GAB

Jens Ellesøe Olsen
Medlem af GAB

Birthe Y. Nielsen
Medlem af GAB

Steen Søndergaard
Medlem af GAB

Thor Hansen
Medlem af GAB

Lars Steinov
Medlem af GAB

Vinie Hansen
Formand Vridsløselille Andelsboligforening

Benny Klausen
Observatør

Jesper Lohse Jørgensen
Observatør

Du kan kontakte Galgebakkens helhedsplansudvalg på hpu@gbakken.dk

Du kan læse downloade og læse referater af helhedsplanudvalgets møder her. 

Rådgiver-team

NOVA5 arkitekter er rådgiver på renoveringen. 

Entreprenør

Enemærke & Petersen er entreprenør på renoveringen.

Galgebakkens afdelingsbestyrelse/GAB

Medlemmerne i Galgebakkens afdelingsbestyrelse vælges på beboermødet. GAB behandler de sager, som beboerne eller driften forelægger. 

Landsbyggefonden/LBF

Landsbyggefonden/LBF er en selvejende institution stiftet af de almene boligorganisationer. Landsbyggefondens formål er at støtte og udvikle alment boligbyggeri gennem tilskuds- og låneordninger. Fonden er blandt andet finansieret via den almene sektors pligtmæssige bidrag.

Landsbyggefonden kan indirekte, ved at yde støtte til en specifik løsning i et renoveringsprojekt, fremme bestemte tiltag. Støttevurderingen sker på baggrund af tekniske, totaløkonomiske og arkitektoniske vurderinger.

BO-VEST

BO-VEST er et boligadministrationsselskab, der ejes af de fire boligorganisationer: Vridsløselille Andelsboligforening, Albertslund Boligselskab, Tranemosegård og Bo-Vita. 

I større renoveringssager bliver boligorganisationens bygherrerolle varetaget af byggeadministrationen i BO-VEST. Kommunikationen bliver varetaget af kommunikationsafdelingen i BO-VEST.

Separator icon