Gå til indhold

Varme og forsyning 

Som en del af helhedsplanen vil der ske ændringer i forhold til forsyningen af varme, vand og elektricitet. Det kan du læse mere om her.

Varme

Efter helhedsplanen vil der til opvarmning af boligerne skulle bruges 42-75 pct. mindre energi end i dag. Det betyder en besparelse på varmeregningen på 30-75 pct. En stor del af varmeregningen udgøres desværre af faste udgifter. Forbruget af varmt vand i vandhaner og bruser forventes heller ikke at blive effektiviseret markant. Energibesparelsen i procent kan derfor ikke overføres direkte til varmeregningen.

Vi har også alle forskellige vaner i forhold til opvarmning. Nogle kan lide det varmere end andre. Nogle er hjemme i løbet dagen, mens andre er på arbejde. Den faktiske varmebesparelse kan derfor være forskellig fra hustand til hustand.

Vand 

I dag betales vand som et fast beløb efter boligens størrelse med udgangspunkt i det samlede forbrug i Galgebakken. I 2019 betalte man 58,33 kr. pr. m2 bolig pr. år.

Denne del af huslejen udgår efter renoveringen. Du vil herefter modtage og betale, din egen vandregning.

Prisen for vand vil være den samme efter helhedsplanen. Forskellen bliver, at du i stedet for at betale en fast udgift baseret på boligens størrelse, fremadrettet kun betaler for det vand din husstand bruger.

El 

Som beboer i Galgebakken har du allerede i dag din egen elmåler i din bolig. Det individuelle forbrug bliver ikke anderledes. Det eneste, der forventes at blive anderledes efter renoveringen er, at der kommer et elforbrug til ventilationsanlægget.

Ventilationsanlægget vil have varmegenvinding. Det betyder, der skal bruges mindre varme til at opvarme boligen. Ekstraomkostningen til el til ventilationsanlægget vurderes således at tjene sig selv hjem på varmeregningen.

Se beregninger af forbruget efter renoveringen