Gå til indhold

Ventilation

Som et led i helhedsplanen kommer der ventilation i alle boliger. Ventilationen vil bidrage til et bedre indeklima i boligerne, hvor indeluften vil blive udskiftet hele døgnet igennem.

Ventilationsanlæggene i boligerne bliver behovsstyrede. Det vil sige, at anlægget er indstillet med en grundindstilling, der sikrer tilstrækkelig udluftning. I tilfælde af høj luftfugtighed i udsugningsluften, vil anlægget automatisk skrue op, indtil luftfugtigheden er bragt ned på et passende niveau igen. Beboerne får også mulighed at booste anlægget, altså kortvarigt at skrue anlægget op på fuld styrke. Det aktiveres ved at sætte emhætten i køkkenet op på fuld styrke.

Ventilationsanlægget hjælper til at holde luftfugtigheden lav og på den måde bliver boligerne generelt sundere at bo i. Det er også vigtigt med god ventilation, da Galgebakkens boliger i fremtiden bliver meget tættere.

Alle ventilationsanlæg integreres i facaden, så de kan serviceres udefra. Der skal løbende skiftes filtre på anlæggene, men det kan altså ske uden, at ejendomsdriften skal ind i boligerne.