Gå til indhold

Ydervægge og tage

Som en del af helhedsplanen får alle boligerne nye tage og ydervæggene bliver bedre isoleret.  

Tage

Alle Galgebakkens tage bliver udskiftet i forbindelse med renoveringen. Den nye tage bliver i begrænset omfang bedre isolerende end den særlige, som faktisk ikke er så gammel. Galgebakkens tage blev udskiftet i 1990'erne. Der er desværre konstateret mange fejl og udætheder på tagene. Den tekniske levetid for tagene er derfor kun hurtig til 30 år. Det betyder, at man allerede får år efter helhedsplaner afslutning alligevel ville være nødvendig for at gennemføre en tagudskiftning. 

Samtidigt skal der med helhedsplaner indsættes nye ateliervinduer, ovenlys på rækkehusene. På både A, B og C boliger skal der laves ny tagkrone, hvilket kræver åbning og udskiftning af dele af taget. Det betyder samlet set, at man skal udskifte omkring 50% af taget på rækkehusene og 25% på A-boligerne. 

Altså giver det god mening, at få udskiftet tagene, når renoveringen alligevel er i gang.

Tunge ydervægge

De tunge ydervægge i Galgebakken udgør en markant kuldebro. Det har forvoldt mange problemer med skimmel. Især i gavlboligerne i rækkehusene er der et stort areal af ydervæg, som ofte bliver angrebet af skimmel. Med helhedsplanen bliver alle tunge ydervægge efterisoleret. Det sker ved at sætte isolering på uden på forpladen til den gamle betonmur, lukke af med en vindspærreplade og dertil opsætte en ny forplade i fiberbeton. Den nye forplade bliver efter bedste evne udført, så den ligner de ikoniske, grundlæggende elementer.

Lette ydervægge

De særlige lette ydervægge nedtages fuldstændigt og udskiftes med nye lette ydervægge. De får mere at isolere indbygget, men kommer i øvrigt til at ligne de særlige lette ydervægge. Der kommer en farvet, glat facadeplade på. Der vil være muligt at vælge mellem forskellige slag farver.

Her kan du se et eksempel på et let ydervæg

Her er de farver på facaden, du kan vælge mellem.