Torsdag 28. marts mødtes Landsbyggefonden, granskeren ekas, rådgiver NOVA5, Susanne Palstrøm og Kristian Overby fra BO-VEST og Lasse Wilson og Lysette Kofoed fra Galgebakkens bestyrelse.

På mødet blev granskerens rapport fremlagt og drøftet.

Gransker: Helhedsplanen fra 2012 løser ikke skimmelproblematikken
Granskerne er nået frem til samme konklusion, som den allerede tilknyttede rådgiver NOVA5: Helhedsplanen fra 2012 kan ikke løse skimmelproblemerne alene. Landsbyggefonden anerkendte dette resultat og indvilligede i at udvide helhedsplanens støtte, så at de supplerende tiltag som granskeren anbefalede kan gennemføres.

Landsbyggefonden udbad sig mindre justeringer i granskerens rapport. Når rapporten er helt færdig, bliver den uploadet her på siden.

Fonden accepterede forslag til tilføjelser
Granskeren fremlagde tre mulige udvidelser til den eksisterende helhedsplan. Landsbyggefonden tilsluttede sig det af de tre forslag, der gør mest for at fjerne de byggetekniske årsager til skimmel, der findes i dag.

Den valgte løsning supplerer de arbejder, som den nuværende helhedsplan indeholder. Det betyder, at der stadig laves en række arbejder i krybekældere, badeværelser skal renoveres, der skal opsættes balanceret ventilationsanlæg med varmegenvinding osv. Derfor skal helhedsplanen fra 2012 revideres, så den stemmer overens med de nye supplerende tiltag.

De nye tiltag er endnu ikke projekterede, så hvordan de helt konkret skal udføres, kan vi først svare på senere, men tilføjelserne vil omfatte:

Nyt terrændæk med øget isolering over krybekælder

  • Optagning af gulve
  • Tætning af alle perforeringer til krybekælder
  • Ny membran udlægges over eksisterende terrændæk
  • Støbning af nyt terrændæk
  • Gulvvarme, også på 1. sal
  • Montering af nyt gulv

Lette og tunge Ydervægge

  • Tætning under ydervægge og i samlinger
  • Efterisolering for at nedbringe niveau af kuldebro

Fundament

  • Efterisolering udenpå

Informationsmøde efter påske
Granskningens anbefalinger skal nu indarbejdes i helhedsplanen, og der er en række praktiske, tekniske og økonomiske forhold, der skal afklares.

BO-VEST og Nova5 genoptager nu projekteringen af helhedsplanen. Der vil efter påske blive indkaldt til et informationsmøde, hvor granskningsresultatet vil blive gennemgået og den reviderede helhedsplan og en tidsplan for dens realisering vil blive præsenteret.