Torsdag 28. marts mødtes Landsbyggefonden, granskeren EKAS, rådgiver NOVA5, Susanne Palstrøm og Kristian Overby fra BO-VEST og Lasse Wilson og Lysette Kofoed fra Galgebakkens bestyrelse.

På mødet blev granskerens rapport fremlagt og drøftet. Landsbyggefonden udbad sig mindre justeringer i granskerens rapport. Justeringerne er nu lavet. Rapporten er helt færdig, og du kan downloade den herunder. 

Du finder en kort gennemgang af granskerens anbefalinger her.