Gå til indhold

Spørgsmål og svar om bruseniche, vaskemaskine og tørretumbler

 • Er der afløb,installationer og stik til vaskemaskine (VM) og tørretumbler (TT) i allebadeværelser?
  I udbudsmaterialet er der beskrevet ovenståendeinstallationer i type A (i begge badeværelser),B5 (i bad på 1. sal) og C2+C4. Der udføres dog ikke installationer til VM/TT i de små D-boliger.

            
 • Er der plads til ledninger til vaskemaskine og tørretumbler i de viste brusenicher?
  Vaskemaskine og tørretumbler er der gjort plads til ved siden af brusenicherne


 • Kan man undgå, at få sat en glasvæg op mellem bad og vaskemaskine eller tørretumbler?
  Nej dette kan desværre ikke lade sig gøre, hvis man skal leve op til gældende lovgivning.

 • Kan man få installeret badekar i stedet for brusevinge i glas?
  Nej– helhedsplanudvalget og temagruppen har besluttet, at der ikke udføres badekar i de renoverede badeværelser i Galgebakken.


 • Kan man få installeret brusekabine i stedet for brusevinge i glas?
  Nej – helhedsplanudvalg og temagruppen har besluttet, at der ikke bliver installeret brusekabiner i de renoverede badeværelser.


 • Kan man vælge en glasplade, som ikke er grøn?
  Nej der vil kun være 1 farve glasplade

 • Kan det forsænkede areal ved brusenichen gøres dybere, så der ikke kommer vand ud på gulvet?
  Nej - i Galgebakken er der en højde på 11 cm fra overkant af betondæk over krybekælder til overkant af gulvbrædderne i boligen. I henhold til SBI anvisning 200 for vådrum, er det et krav, at den lodrette afstand mellem gulvoverfladen ved badeværelsesdør og overside af gulvafløb skal være min. 30 mm. Da fliseopbygning fylder 1 cm, giver det en teoretisk højde til betondæklaget under fliserne, på 70 mm på det laveste sted. Der skal være en afstand på min. 20 mm til isolering og optagelse af tolerancer mellem etagedæk og betondæklaget. Det efterlader en tykkelse på betondæklaget på 50 mm, som er den absolutte minimumstykkelse af betonlaget. Hvis det undersænkede område skal være dybere, vil betonlaget blive tilsvarende tyndere, hvilket ikke er muligt.


 • Kan man ikke udføre en opkant på ca. 10 cm i stedet for en forsænkning ved bruseniche?
  I henhold til SBI anvisning 200 for vådrum, er det et krav, at der skal etableres et ekstra gulvafløb under vasken, hvis der udføres kant omkring bruseniche. Det skyldes, at udstrømmende vand, der havner på gulvet uden for brusenichen, ikke kan komme forbi kanten, og derfor skal have eget afløb. Der er ikke afsat penge et ekstragulvafløb eller afløbsrør under betondæk.


 • Vil der blive udført en sokkel, som vaskemaskinenkan stå på?
  Nej - da det ikke er alle, som har vaskemaskiner i badeværelset, vil der ikke blive udført sokkel til vaskemaskine.


 • Kan man vælge et aflangt afløb i helebrusenichens længde, i stedet for de kvadratiske (15 x 15cm), der er vist i mock-up?
  Nej – flangeafløb (fx UnidrainA/S) er dyre, og de kræver, at selve afløbsinstallationen flyttes i krybekælderen, hvilket ikke er afsat i budgettet.
Separator icon