Gå til indhold

Spørgsmål og svar om indretningen af badeværelserne

 • Er det muligt at få flere skabe eller fravælge skabet under håndvasken?
  Nej dette er ikke indeholdt i helhedsplanen. 


 • Kan der sættes et skab op over toilettet, uden det kommer i karambolage med stikkontakt?
  Problematikken om skabe er under overvejelse, herunder også størrelsen på et eventuelt skab over toilettet i forhold til stik.


 • Kan toilettet flyttes?
  Nej, toilettet har samme placering som i dag. En flytning vil betyde et nyt hul i etagedækket og en omlægning af installationer i kælderen. Det er for dyrt i forhold til det samlede budget at flytte toilettet.


 • Kan man fravælge fliser i hele badeværelset og kun have dem i brusenichen eller kun have vægfliser op til 2 m i alle boligtyper?
  Nej - af driftsmæssige årsager, har BO-VEST besluttet, at der er vægfliser fra gulv til loft og fliser indtil 2 m i de ”høje”badeværelser i boligtype B og C. Dertil er badeværelserne generelt så små i Galgebakken, at hele badeværelset skal betragtes som en vådzone, hvor der skal være fliser for at leve op til bygningsreglemetet. 


 • Kan det monteres håndgreb på væg ved toilettet til seniorer og handicappede?
  Ja, du kan montere håndgreb på badeværelset. Det er dog ikke en del af renoveringen men et kommunalt anliggende.


 • Vil der blive taget individuelle hensyn tilindretning, hvor der handicappede beboere?
  Retningslinjer for, hvad man gør, hvis man har hjælpemidler eller kræver særlig indretning i boligen fx pga. handicap, udarbejdes af BO-VEST.


 • Hvilke valgmuligheder har beboerne i forhold til vægfliser?
  Det er temagruppen for badeværelser, der beslutter, hvilke fliser, der kan vælges imellem.


 • Har man mulighed for, at vælge et mindre spejl?
  Nej der bliver et standardspejl for alle badeværelser


 • Har man mulighed for at vælge et spejl, som ikke er muret ind i væggen?
  Nej – helhedsplanudvalget har vurderet, at indmurede spejle holder længst, og giver mindre driftsomkostninger på længere sigt.


 • Kan man undgå spejlskabet foran vinduet i type A?
  Ja - spejlskabet var et forsøg, som kun få var glade for, og det er derfor ikke længere en del af projektet.


 • Kan man sænke loftet i badeværelset i type C (der er 4m til loft) og etablere et skunkrum med adgang fra trappen?
  Nej - det er ikke en del af projektet.


 • Kan man vælge flisefarver og formater på tværs af standardmodellerne?
  Ja - beboerne kan selv kombinere de forskellige farver og formater, der er vist i udstillingen i containerne.


 • Kan der komme flere muligheder for ophængning af håndklæder?
  I forbindelse med opførelse afprøvehusene i 2015, bliver badeværelserne forsynet med flere kroge. Der opsættes 4 kroge til håndklæder samt toiletrulleholder (som vist på 1:1 modellerne) i standardbadeværelserne. Derudover vil det være muligt at tilkøbe håndklædeholder og hylder til brusenichen, der kan vælges fra tilkøbskataloget.


 • Bliver ovenlys-kuppel på 1. sal i boligtype B bevaret?
  Ovenlyset bliver bevaret. Der kommer en ny kuppel.


 • I boligtype D (ungdomsboligerne) sidderbruseren rigtig dårligt mellem håndvask og toilet. Kan man flytte gulvafløbet under vasken og ændre toilettets placering, for at opnå en langt mere funktionel indretning af badeværelset?
  I D-boligerne indrettes badeværelset på ny.

 

Gulve

 • Kan man tilkøbe gulvvarme?
  Der kommer gulvvarme i alle boliger med helhedsplanen.


 • I dag er alle gulve på badeværelser udført med hulkehl (runding mellem gulv og væg). Kan det i projektetlade sig gøre, at udføre gulvet med hulkehl, evt. som tilkøb?
  Der er to beboere, der i evalueringsskemaet har udtrykt ønske om hulkehl. Det er en bekostelig løsning, og indgår ikke som del afprojektets økonomi og således heller ikke som del af den kommende løsning.