Gå til indhold

Galgebakkens helhedsplan er blevet gransket

I april 2018 satte Landsbyggefonden en ekstern byggeteknisk granskning igang, fordi der var opstået tvivl om den vedtagne helhedsplan ville løse Galgebakken skimmelproblemer. 

I første omgang handlede granskningen om knudepunktet ved facade og dæk over krybekælder. Senere blev granskningstemaet udvidet til også at omfatte hele dækket over krybekælderen samt lette og tunge facader. Sidst i marts 2019 afleverede den eksterne gransker sin rapport til Landsbyggefonden og BO-VEST. Den blev gennemgået på et møde hos Landsbyggefonden 28. marts. Her var BO-VEST, repræsentanter fra HPU og rådgiverne var til stede.

Granskerne er nået frem til samme konklusion, som den allerede tilknyttede rådgiver NOVA5. Helhedsplanen fra 2012 kan ikke løse skimmelproblemerne alene. Derfor udvider Landsbyggefonden helhedsplanens støtte, så granskerens forslag til en løsning kan gennemføres.

Du kan læse eller genlæse granskers rapport her.

Du kan læse om infomødet, hvor gransker præsenterede resultaterne her. 

Til venstre i menuen her på siden finder du svarene på en række af de spørgsmål, der blev stillet på mødet.