Det er forståeligt nok en sag, der optager beboerne i Galgebakken – boligerne er plaget af skimmel, og mange er bekymrede for om problemerne kan løses i den kommende renovering af Galgebakken.

EKAS, et rådgivende ingeniørfirma, har brugt knapt et år på at undersøge problemerne, blandt andet omkring det såkaldte ’knudepunkt’, hvor soklen, facaden og terrændækket (gulvet) mødes. Det har især vist sig at være her, problemerne opstår, fordi luftstrømmen her skaber for lave temperaturer på oversiden af terrændækket, hvilket giver gode betingelser for skimmelvækst under trægulvene.

Et væsentligt resultat var, at Landsbyggefonden anerkender problemerne og derfor har udvidet den økonomiske støtteramme til den kommende helhedsplan i Galgebakken. Granskerne fra EKAS fremlagde tre muligheder for at løse problemet: To af mulighederne for at løse skimmelproblematikken blev dog forkastet af EKAS selv, da begge var for dyre og ikke havde tilstrækkelig sikkerhed for, at problemerne ville blive løst.

EKAS anbefalede derfor den tredje mulighed – at etablere gulvvarme i hele boligen. Denne løsning ligger inden for EKAS’ opgave med at finde en løsning, der er så simpel som mulig og er mindst muligt økonomisk omfangsrig, som det hedder. Altså, at den er økonomisk holdbar for afdelingen og beboernes mulighed for at betale husleje fremover.

Ved at etablere gulvvarme løses også den del af EKAS’ opgave, der gik ud på at mindske kuldebroen omkring knudepunktet mest muligt.

Mange gode spørgsmål
På mødet var omkring 250 beboere i Galgebakken mødt op i Albertslund Idrætshal for at høre ingeniørerne fra EKAS og NOVA5 redegøre for resultatet af deres undersøgelse og stille spørgsmål til undersøgelsen og den kommende helhedsplan.

De havde mange gode spørgsmål med, og informationsmødet forløb hele aftenen i en god og konstruktiv tone. Også selvom spørgsmålene var af kritisk karakter.

Mange ville genre vide, hvordan gulvvarme-løsningen skal fungere. Skal gulvvarmen være tændt hele året?

Her var svaret, at det afhænger af løsningerne med isoleringen af sokkel og ydervæg i den samlede helhedsplan. Ved at isolere mere, kan temperaturen i krybekælderen forhåbentlig hæves om sommeren, så det ikke bliver nødvendigt at have gulvvarme tændt hele året. Der skal laves energiberegninger der belyser hvor meget varme der skal til for at løsningen vil fungere og hvad omkostningen hertil vil være.

Det fik andre til at spørge, om man ville kunne slukke gulvvarmen i soveværelset, og her var svaret nej. Hvis den skitserede løsning skal virke, skal gulvvarmen være i brug i hele boligen. Til gengæld vil der også komme gulvvarme i badeværelserne.

Der blev spurgt til, om man havde taget højde for at Albertslund Kommune i 2026 går over til lavtemperatur i fjernvarmen. Her var svaret ja. Det er medregnet og taget højde for.

Der blev også spurgt til, om man vil kunne stole på kvaliteten af den termobeton, der er tænkt som isolering mellem krybekælder og bolig. Dette er et forhold der skal undersøges mere, og hvis materialet ikke kan leve op til forventningerne, skal der findes et alternativ.

Endelig blev der spurgt til muligheden for at gennemføre en såkaldt elementrenovering, hvor man ikke renoverer boligerne, men bygger nyt ovenpå fundamentet.

Her var svaret, at der ikke i skrivende stund vurderes at være økonomi i helhedsplanen, selv efter Landsbyggefondens seneste tilsagn om øget støtte som et resultat af EKAS’ rapport og undersøgelser, til at elementrenovere, men at man vil undersøge de økonomiske muligheder.